Record details

Title
    The Polyplacophora (Mollusca) of the Badenian from the Moravian part of the Carpathian Foredeep (Czech Republic)
Other titles
    Polyplacophora (Měkkýše) z bádenu moravské části karpatské předhlubně (Česká Republika)
Author
    Zágoršek, Kamil
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Scripta Facultatis Scientinarum Naturalium Universitatis Masarykiae Brunensis
Vol./nr.
    Roč. 33 - 34, č. October
Pages
    3
Year
    2006
Thesaurus term
    Badenian
    Měkýsi
    Polyplacophora
Keyword
    Badenian
    Carpathian
    Czech
    Foredeep
    Mollusca
    Moravian
    Polyplacophora
    Republic
Abstract (in czech)
   Fosilní nálezy měkkýšů z třídy Polyplacophora jsou velice vzácné. Předložený článek v krátkosti shrnuje nové nálezy těchto měkkýšů a ukazuje vztah mezi výskytem mechovek a polyplakofor.
Abstract (in english)
   Fossil founds of molluscs from the class Polyplacophora are very rare. The article resume new founds of these molluscs and show the interaction between Bryozoa and Polyplacophora.
Contributor
    Národní muzeum Praha
Contributor code
    NM
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012