Record details

Title
    The Pragian-Emsian conodont successions of the Barrandian area: search of an alternative to the GSSP polygnathid-based correlation concept
Author
    Slavík, Ladislav
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Geobios
Vol./nr.
    Roč. 37, -
Pages
    s. 454-470
Year
    2004
Notes
    Available online at www.sciencedirekt.com
    Projekt: IAA3013209, GA AV ČR, CZ
    Projekt: KSK3012103, GA AV ČR, CZ
    Překlad názvu: Konodontové sukcese na hranici prag/ems v barrandienské oblasti: hledání alternativy ke konceptu polygnátové korelace a na ní založeném globálním stratotypu (GSSP)
    Rozsah: 17 s.
Subject category
    biostratigraphy
    Conodonts
    Lower Devonian
Keyword
    Alternative
    Area
    Barrandian
    Concept
    Conodont
    Correlation
    GSSP
    Polygnathid-based
    Pragian-Emsian
    Search
    Successions
Abstract (in czech)
   V šesti profilech přes hranici Prag/Ems v Barrandienské oblasti západně od Prahy jsou dobře zdokumentovány první výskyty konodontové fauny Latericriodus (zejména Latericriodus bilatericrescens gracilis Bultynck) v pravděpodobně nejmladších vrstvách emsu. Vysoký poměr fauny icriodontid/polygnathid spojuje všechny tyto barrandienské profily. Narozdíl od GSSP (Zinzilban, Uzbekistán) a tamní definované hranici kitabicus, nově navržený koncept na bázi biostratigrafického markeru gracilis zachovává většinu tradičního pragu a respektuje rovněž i bázi tradičního (německého) emsu. Tyto první vstupy taxonu gracilis jsou soustředěny na úrovni tmavého, tzv. graptolitového horizontu, který představuje významnou a od okolí litologicky odlišnou úroveň - "marker" v nejvyšších vrstvách světle šedých dvorecko-prokopských vápenců v Barrandienu. Biostratigrafický "marker" gracilis má slibný potenciál pro biostratigrafickou korelaci zejména s profily ve Španělsku a v Maroku.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012