Record details

Title
    The Prokop coal - history of a giant Early Pennsylvanian mire in eastern part of the Ostrava-Karviná Coalfield
Author
    Opluštil, S.
    Sýkorová, Ivana
Conference
    Coal Geology Conference, Prague 2008 (11. : 26.05.2008-30.05.2008 : Praha, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    abstrakt
Source title - monograph
    Volume of abstracts : 11th Coal Geology Conference Prague
Pages
    S. 22
Notes
    Projekt: IAA300460804, GA AV ČR
    Překlad názvu: Sloj Prokop - historie velkého raně pennsylvanského močálu ve východní části Ostravsko-karvinského revíru
    Rozsah: 1 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Subject category
    bituminous coal
    Czech Republic
    macerals
Keyword
    Coal
    Coalfield
    Early
    Eastern
    Giant
    History
    Mire
    Ostrava-Karviná
    Pennsylvanian
    Prokop
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012