Record details

Title
    The Quaternary/Tertiary boundary in continental sediments of the Bohemian Massif
Statement of responsibility
    Jaroslav Tyráček
Author
    Tyráček, Jaroslav, 1931-
Language
    anglicky
Source title - serial
    Quaternary international
Vol./nr.
    Vol. 40
Pages
    p. 23-26
Year
    1997
Notes
    2 s.bibl.
Subject group
    koluvium
    kvartér Českého masivu
    pleistocén
    pliocén
    sedimentace fluviální
    spraš
    stratigrafická hranice
    terasy
Keyword
    Bohemian
    Boundary
    Continental
    Massif
    Quaternary/Tertiary
    Sediments
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 6. 2008
Import date
    8. 8. 2012