Record details

Title
    The Quaternary sculpturing of sandstones in the Rusavská hornatina Mts.
Statement of responsibility
    Marek Křížek
Other titles
    Kvartérní modelace pískovců v Rusavské hornatině
Author
    Křížek, Marek
Language
    anglicky
Source title - serial
    Acta Universitatis Carolinae. Geographica
Vol./nr.
    Vol. 36, no. 2
Pages
    p. 99-109
Year
    2001
Notes
    1 obr., 4 fot.
    Bibliografie na s. 108-109
    České resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geogr.
Classfication no.
    551.4
Conspectus category
    55
Subject group
    flyš
    flyšové pásmo Západních Karpat
    jeskyně
    kámen stavební
    klif
    konglomerát
    kvartér
    kvartér Západních Karpat
    periglaciální jevy
    pískovce
    pohyb svahový
    pseudokras
    puklinatost
    reliéf
    skalní tvar
    těžba povrchová
    zvětrávání chemické
    zvětrávání mrazové
Geographical name
    Bystřice pod Hostýnem (Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem)
    ČR-Morava
    Hostýnsko-vsetínská hornatina - Rusavská hornatina
    Rajnochovice (Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem)
    Rusava (Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem)
Keyword
    Hornatina
    Mts
    Quaternary
    Rusavská
    Sandstones
    Sculpturing
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    29. 1. 2008
Import date
    8. 8. 2012