Record details

Title
    The Skalka travertine mound at Horka-Ondrej near Poprad (Slovakia)
Statement of responsibility
    Jiří Kovanda, Libuše Smolíková, Derek C. Ford, Lubomíra Kaminská, Vojen Ložek, Ivo Horáček
Other titles
    Výzkum travertinové kupy Skalka v Horce-Ondreji u Popradu (Slovensko)
Author
    Ford, Derek C.
    Horáček, Ivo
    Kaminská, Lubomíra
    Kovanda, Jiří
    Ložek, Vojen
    Smolíková, Libuše
Language
    anglicky
Source title - serial
    Sborník geologických věd. Antropozoikum
Vol./nr.
    Vol. 22
Pages
    p. 113-140
Year
    1995
Notes
    17 obr., 5 tab., 12 pl., 3 s.bibl.
    České resumé
    Zkr. název ser.: Sbor. geol. Věd, Antropozoikum.
Subject group
    absolutní věk
    archeologie
    interglaciály
    mikropedologie
    Mollusca
    paleopedologie
    pleistocén
    tafonomie
    travertin
    U (uran - 92)
    Vertebrata
Geographical name
    Slovensko
Keyword
    Horka-Ondrej
    Mound
    Near
    Poprad
    Skalka
    Slovakia
    Travertine
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    27. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012