Record details

Title
    The Study of Environmental Hazards in Extreme Environments as a Frontier for Physical Geography
Statement of responsibility
    Andrew S. Goudie, Jan Kalvoda
Other titles
    Výzkum přírodních ohrožení v extrémních prostředích jako zdroj rozvoje fyzické geografie
Author
    Goudie, Andrew S.
    Kalvoda, Jan
Language
    anglicky
Source title - serial
    Acta Universitatis Carolinae. Geographica
Vol./nr.
    Vol. 32, no. 2
Pages
    p. 11-14
Year
    1997
Notes
    České resumé
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geogr.
Subject group
    filozofie
    geografie
    karotáž
    metodika
    rizika geologická
    vědy o Zemi
    životní prostředí
Keyword
    Environmental
    Environments
    Extreme
    Frontier
    Geography
    Hazards
    Physical
    Study
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    13. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012