Record details

Title
    The Sudetic Marginal Fault: a young morphophotectonic [i.e. morphotectonic] feature at the NE margin of the Bohemian Massif, Central Europe
Statement of responsibility
    Janusz Badura, Witold Zuchiewicz, Petra Štěpančíková, Bogusław Przybylski, Bernard Kontny and Stefan Cacoń
Author
    Badura, Janusz
    Cacoń, Stefan
    Kontny, Bernard
    Przybylski, Bogusław
    Štěpančíková, Petra
    Zuchiewicz, Witold
Language
    anglicky
Source title - serial
    Acta geodynamica et geomaterialia
Vol./nr.
    Vol. 4, no. 4
Pages
    p. 7-29
Year
    148
Notes
    15 obr., 3 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Acta geodyn. geomater.
Classfication no.
    551.4
Conspectus category
    55
Subject group
    digitální simulace
    geodézie
    geomorfologie
    kenozoikum
    malé povodí
    morfometrie
    morfostruktura
    neotektonika
    říční síť
    uplift
    západosudetská oblast
    zlom aktivní
    zlomový sráz
Geographical name
    Morava (Česko)
    Polsko - jihozápad
Keyword
    Bohemian
    Central
    Europe
    Fault
    Feature
    I.e
    Margin
    Marginal
    Massif
    Morphophotectonic
    Morphotectonic
    NE
    Sudetic
    Young
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012