Record details

Title
    The Sudetic Marginal Fault: a young morphotectonic feature at the NE margin of the Bohemian Massif, Central Europe
Author
    Badura, J.
    Cacoń, S.
    Kontny, B.
    Przybylski, B.
    Štěpančíková, Petra
    Zuchiewicz, W.
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Acta geodynamica et geomaterialia
Vol./nr.
    Roč. 4, č. 4
Pages
    s. 1-23
Year
    2007
Notes
    Překlad názvu: Okrajový sudetský zlom: mladá morfotektonická struktura na sv. okraji Českého masívu, Střední Evropa
    Rozsah: 23 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Subject category
    digital elevation models
    morphotectonics
Keyword
    Bohemian
    Central
    Europe
    Fault
    Feature
    Margin
    Marginal
    Massif
    Morphotectonic
    NE
    Sudetic
    Young
Abstract (in czech)
   Příspěvek se zabývá analýzou morfotektonických projevů okrajového sudetského zlomu na polské i české části, která poukazuje na jeho mírnou tektonickou aktivitu v kvartéru, kdy největší výzdvih byl dosažen v oblasti Sovích a Rychlebských hor.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012