Record details

Title
    The Sudetic geological mosaic: Insights into the root of the Variscan orogen
Statement of responsibility
    Ryszard Kryza, Stanisław Mazur, Teresa Oberc-Dziedzic
Author
    Kryza, Ryszard
    Mazur, Stanisław
    Oberc-Dziedzic, Teresa
Language
    anglicky
Source title - serial
    Przegląd geologiczny
Vol./nr.
    Vol. 52, no. 8-2
Pages
    p. 761-773
Year
    2004
Notes
    7 obr.
    Bibliografie na s. 771-773
    il.
    Zkr. název ser.: Przegl. geol.
Classfication no.
    55(1)
Conspectus category
    55
Subject group
    fundament
    geologie regionální
    granitoidy
    metamorfika
    ofiolity
    paleotektonika
    paleozoikum
    proterozoikum
    terán
    vrásnění kadomské
    vrásnění variské
    západosudetská oblast
Geographical name
    ČR
    Polsko - jihozápad
Keyword
    Geological
    Insights
    Mosaic
    Orogen
    Root
    Sudetic
    Variscan
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 7. 2006
Import date
    8. 8. 2012