Record details

Title
    The Teplá-Barrandian/Moldanubian terrane boundary in the Orlica Mountains, Central Sudetes, NE Bohemian Massif: structural and petrological evidence
Statement of responsibility
    Paweł Aleksandrowski, Stanisław Mazur, Jacek Szczepański
Other titles
    International Conference Geology without Frontiers: Magmatic and Metamorphic Evolution of Central European Variscides, Abstract Volume (Variant.)
Author
    Aleksandrowski, Paweł
    Mazur, Stanisław
    Szczepański, Jacek
Language
    anglicky
Source title - serial
    Journal of the Czech Geological Society
Vol./nr.
    Vol. 48, no. 1-2
Pages
    p. 11-12
Year
    2003
Notes
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: J. Czech geol. Soc.
Subject group
    bohemikum
    geologie regionální
    geologie strukturní
    moldanubikum
    orlicko-sněžnické krystalinikum
    tektonické elementy
    tektonika extenzní
    terán
    vrásnění variské
    zóna střižná
Geographical name
    ČR-Čechy
    Orlické hory
Keyword
    Bohemian
    Boundary
    Central
    Evidence
    Massif
    Mountains
    NE
    Orlica
    Petrological
    Structural
    Sudetes
    Teplá-Barrandian/Moldanubian
    Terrane
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    6. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012