Record details

Title
    The Upper Turonian of the Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic) exemplified by the Úpohlavy working quarry' integrated stratigraphy and palaeoceanography of gateway to the Tethys
Other titles
    Svrchní turon v české křídové pánvi (Česká republika) na příkladu lomu v Úpohlavech: komplexní stratigrafie a paleooceanografie průlivu do Tethydy
Author
    Čech, Stanislav
    Ekrt, Boris
    Košťák, M.
    Mazuch, Martin
    Voigt, S.
    Wiese, Frank
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Cretaceous Research
Vol./nr.
    Roč. 25, č. 28 ledna
Pages
    12
Year
    2004
Thesaurus term
    Upper Cretaceous, Turonian, Czech Republic, Bohemia, Integrated stratigraphy, Biosedimentation, Palaeoceanography, Oligotrophic system
Keyword
    Basin
    Bohemian
    Cretaceous
    Czech
    Exemplified
    Gateway
    Integrated
    Palaeoceanography
    Quarry
    Republic
    Stratigraphy
    Tethys
    Turonian
    Úpohlavy
    Upper
    Working
Abstract (in czech)
   Ve svrchnokřídových sedimentech v lomu Úpohlavy (česká křídová pánev, Česká republika)byla posána litologie a fauna, byla stanovena komplexní stratigrafie (lito-, bio-, event-, sekvenční a izotopová stratigrafie. Biostratigrafická a sekvenčně stratigrafická analýza umožnila dobrou korelaci s ostatními křídovými pánvemi v Evropě. Pozitivní výchylka křivky izotopu kyslíku indikuje ve vyšší části svrchního turonu chladný event pozorovaný i v jiných oblastech. Ochlazení je spojeno s posunem chladného/mírného oceanického biosedimentárního systému směrem k J. Posun je vyjádřen přechodem ze siliciklastické do karbonátové sedimentace
Abstract (in english)
   Lithology, fauna and integrated stratigraphy (litho-, bio-, event, sequence, stable isotope stratigraphy) of the Upper Turonian succession in the ˇUpohlavy working quarry are described. Biostratigraphic and sequence stratigraphic subdivisions permit good correlation with other European Cretaceous basins. Palaeooceanographically, a positive peak in the O curve indicates the upper part of the Late Turonian cooling event observed in other areas. The cooling was accompanied by a southward shift of a cool/temperate oceanic biosedimentary system, expressed by the sudden turnover from siliciclastic toward pelagic carbonate deposition.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014