Record details

Title
    The Upper Turonian of the Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic) exemplified by the Úpohlavy working quarry: integrated stratigraphy and palaeoceanography of a gateway to the Tethys
Other titles
    Svrchní turon České křídové pánve (Česká republika) studovaný v činném lomu v Úpohlavech: integrovaná stratigrafie a paleooceánografie vstupu do Tethys
Author
    Čech, Stanislav
    Ekrt, Boris
    Košťák, Martin
    Mazuch, Martin
    Voigt, S.
    Wiese, F.
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Cretaceous Research
Vol./nr.
    Roč. 25
Pages
    24
Year
    2005
Thesaurus term
    Integrated stratigraphy
    Palaeooceanography
    Turonian
    Upper Cretaceous
Keyword
    Basin
    Bohemian
    Cretaceous
    Czech
    Exemplified
    Gateway
    Integrated
    Palaeoceanography
    Quarry
    Republic
    Stratigraphy
    Tethys
    Turonian
    Úpohlavy
    Upper
    Working
Abstract (in czech)
   Řešení problematiky propojení Ceské křídové pánve (ČKP) s ostatními evropskými křídovými pánvemi pomocí biostratigrafie kombinované se sekvenční stratigrafií a geochemií. Prokázání chladného eventu ve svrchním turonu ČKP. Polemika na diskusi o publikaci stejného autorského kolektivu z roku 2004.
Abstract (in english)
   Solution of problems in interconnections of the Bohemian Cretaceous Basin (BCB) and other European Cretaceous basins; exemplified by the biostratigraphy combined with sequence stratigraphy and geochemistry. Proof of identity of cooling event in the Late Turonian od the BCB. Disputation on discussions about the same authors publication from 2004.
Contributor
    Národní muzeum Praha
Contributor code
    NM
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012