Record details

Title
    The Variscan Orogen in Poland
Statement of responsibility
    Stanisław Mazur, Paweł Aleksandrowski, Ryszard Kryza and Teresa Oberc-Dziedzic
Other titles
    Poland: junction of the main geological provinces of Europe (Variant.)
Author
    Aleksandrowski, Paweł
    Kryza, Ryszard
    Mazur, Stanisław
    Oberc-Dziedzic, Teresa
Language
    anglicky
Source title - serial
    Geological quarterly
Vol./nr.
    Vol. 50, no. 1
Pages
    p. 89-118
Year
    2006
Notes
    12 obr.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Quart.
Classfication no.
    55(1)
    551.2
Conspectus category
    55
Subject group
    akrece
    brunovistulikum
    Český masiv
    krystalinikum
    magmatismus
    metamorfóza
    paleotektonika
    posun horizontální
    procesy geodynamické
    příkrov
    terán
    vrásnění variské
    západosudetská oblast
Geographical name
    ČR
    Polsko - jihozápad
Keyword
    Orogen
    Poland
    Variscan
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 8. 2006
Import date
    8. 8. 2012