Record details

Title
    The Vienna basin
Statement of responsibility
    Gerhard Arzmüller, Štěpán Buchta, Eduard Ralbovský, Godfrid Wessely
Author
    Arzmüller, Gerhard
    Buchta, Štěpán
    Ralbovský, Eduard
    Wessely, Godfrid, 1934-
Language
    anglicky
Source title - monograph
    The Carpathians and their foreland: geology and hydrocarbon resources. AAPG Memoir 84
Pages
    s. 191-204
Notes
    6 obr.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
Classfication no.
    55(1)
    553.9
Conspectus category
    553
Subject group
    alochton
    autochton
    geologie ropná
    kolektor
    litofacie
    mapa geologická
    matečná hornina
    mesozoikum
    metoda seizmická
    miocén
    molasa
    pánev sedimentační
    past stratigrafická
    past tektonická
    pole ropo-plynové
    profil geologický
    prospekce
    tektonika zlomová
    terciér
    vídeňská pánev
    vrásnění alpinské
    vrt hluboký
Geographical name
    Morava (Česko)
    Rakousko-Niederöstereich
    Slovensko
Keyword
    Basin
    Vienna
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012