Record details

Title
    The Western Bohemia Uppermost Crust Shear Wave Velocities from Love Wave Dispersion
Author
    Brokešová, Johana
    Kolínský, Petr
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Journal of Seismology
Vol./nr.
    -, č. 11
Pages
    s. 101-120
Year
    2007
Notes
    Projekt: GA205/06/1780, GA ČR, CZ
    Projekt: IAA300460602, GA AV ČR
    Překlad názvu: Rychlosti střižných vln svrchní kůry západních Čech
    Rozsah: 20 s. : www
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Subject category
    frequency-time analysis
    group velocity
    Love wave dispersion
Keyword
    Bohemia
    Crust
    Dispersion
    Love
    Shear
    Uppermost
    Velocities
    Wave
    Western
Abstract (in czech)
   Je studován region Západních Čech z hlediska šíření Loveových vln vzniklých od lomových odpalů se záměrem stanovit strukturu svrchní kůry. Jsou diskutovány vlastnosti mnohokanálové filtrace jako nástroje frekvenčně-časové analýzy. Šest záznamů odpalů je analyzováno a jsou vybrány zkladní mody Loveových vln. Jsou odvozeny rychlosti střižných vln do hloubky 3 km. Diskutuje se laterální nehomogenita regionu a vypočtené modely jsou srovnány s modely publikovanými dříve a s geologickou situací v oblasti.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012