Record details

Title
    The benefits of well logging for the reduction of environmental impacts on contaminated land
Statement of responsibility
    Martin Procházka
Author
    Procházka, Martin
Language
    anglicky
Source title - monograph
    9th meeting environmental and engineering geophysics : Prague, Czech Republic, August 31st - September 4th 2003 : proceedings
Pages
    [4] s. P-051
Notes
    1 obr.
    il.
Classfication no.
    550.8
Conspectus category
    504
    550
Subject group
    hodnocení rizika
    hydrogeologie
    karotáž
    měření geofyzikální
    perkolace
    sanace
    voda kontaminovaná
    zvodnělý kolektor
Keyword
    Benefits
    Contaminated
    Environmental
    Impacts
    Land
    Logging
    Reduction
    Well
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    6. 2. 2013
Import date
    20. 3. 2014