Record details

Title
    The calcareous speleothems in the pseudokarst Jaskinia Slowianska-Drwali cave, Beskid Niski Mts., Poland
Author
    Hercman, H.
    Margielewski, W.
    Mleczek, T.
    Sujka, G.
    Urban, J.
    Žák, Karel
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Nature Conservation
Vol./nr.
    Roč. 63, č. 6
Pages
    s. 119-128
Year
    2007
Notes
    Projekt: GA205/02/0449, GA ČR
    Překlad názvu: Karbonátové speleotémy v pseudokrasu: Jeskyně Slowianska-Drwali v pohoří Beskid Niski v Polsku
    Rozsah: 10 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    Carpathians
    pseudokarst
    speleothems
Keyword
    Beskid
    Calcareous
    Cave
    Jaskinia
    Mts
    Niski
    Poland
    Pseudokarst
    Slowianska-Drwali
    Speleothems
Abstract (in czech)
   Pseudokrasová jeskyně Slowianska-Drwali se nachází ve vrchu Kilanowska v pohoří Beskid Niski v polských flyšových Karpatech. Jeskyně je vytvořene ve vápnitých pískovcích a proto obsahuje kalcitové speleotémy (krápníky) podobného typu a stejného vzniku jako spelotémy v krasových jeskyních. Datování pomocí uranových řad naznačuje holocenní stáří speleotém. Některé stalaktity jsou nakloněné, což je doklad holocenních svahových pohybů.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012