Record details

Title
    The cambisoils on varies parent rocks in the Mts. Krušné hory
Statement of responsibility
    Bohumila Bezvodová, Marta Chmielová
Other titles
    14th Conference on Clay Mineralogy and Petrology, September 2-6, 1996, Banská Štiavnica, Slovak Republic (Variant.)
Author
    Bezvodová, Bohumila
    Chmielová, Marta
Language
    anglicky
Source title - serial
    Geologica carpathica - Clays
Vol./nr.
    Vol. 4, no. 2
Pages
    p. 82
Year
    1995
Notes
    Zkr. název ser.: Geol. carpath., Clays.
Subject group
    kovy těžké
    krušnohorské krystalinikum
    minerály horninotvorné
    neovulkanity Českého masivu
    pedologie
    recent
Geographical name
    ČR-Čechy
    Krušné hory
Keyword
    Cambisoils
    Hory
    Krušné
    Mts
    Parent
    Rocks
    Varies
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012