Record details

Title
    The comparison of pollutant concentrations in liquid falling and deposited precipitation, and throughfall
Author
    Chaloupecký, Pavel
    Fišák, Jaroslav
    Řezáčová, Daniela
    Skřivan, Petr
    Špičková, Jitka
    Vach, Marek
Conference
    Highway and Urban Environment Symposium (8. : 12.06.2006-14.06.2006 : Nicosia, Řecko)
Language
    anglicky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Highway and Urban Environment: Proceedings of the 8th Highway and Urban Environment Symposium
Pages
    S. 129-143
Notes
    Projekt: 1QS200420562, GA AV ČR
    Projekt: GA205/04/0060, GA ČR
    Překlad názvu: Porovnání koncentrací polutantů v kapalných padajících, usazených a podkorunových srážkách
    Rozsah: 15 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30420517
Subject category
    Bulk precipitation
    Deposited precipitation
    Fog-water
    Throughfall
    Wet-only precipitation
Keyword
    Comparison
    Concentrations
    Deposited
    Falling
    Liquid
    Pollutant
    Precipitation
    Throughfall
Abstract (in czech)
   Příspěvek prezentuje vzájemné porovnání vzorků jednotlivých druhů srážek - usazených z mlh (FW), srážek pod korunami stromů (TH), srážek s prašným spadem (BP) a srážek bez prašného spadu (WO). TH vykazují vysokou vodivost a maximální koncentrace jednotlivých komponent s výjimkou Cu, Pb a Cd. TH rovněž vykazuje nízké hodnoty pH. Lze ukázat, že průměrné koncentrace některých komponent v FW jsou výrazně vyšší než v WO, ale ne o řád, jak je uváděno v některé literatuře. Většina maximálních hodnot koncentrací komponent v TH se vyskytuje na podzim. Na druhé straně koncentrace pouze několika jiných komponent v FW vykazuje vzestup na podzim (K, Mn, Fe, Be, Cd, Al, Ba a Rb). Beze změn zůstávají hodnoty a koncentrace pH, Na, F-, Cl-, Cu, Pb a As. Koncentrace jiných komponent jsou vyšší na jaře než na podzim.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012