Record details

Title
    The comparison of strata-bound massive sulfide deposits using the fuzzy-linguistic diagnosis of the Zlaté Hory deposits, Czechoslovakia, as an example
Statement of responsibility
    František Patočka, Josef Vrba
Author
    Patočka, František
    Vrba, Josef
Language
    anglicky
Source title - serial
    Mineralium Deposita
Vol./nr.
    Roč. 24, č. 3
Pages
    s. 192-198
Year
    1989
Notes
    3 obr.,1 tab.,2 s.bibl.
    Zkr. název ser.: Mineralium Depos. (Berlin)
Subject group
    geologie matematická
    ložisko stratiformní
    moravský devon a spodní karbon
    rudy barevných kovů
    silesikum
Subject category
    fuzzy metoda
Geographical name
    ČSFR-Morava
    Zlaté Hory
Keyword
    Comparison
    Czechoslovakia
    Deposits
    Diagnosis
    Example
    Fuzzy-linguistic
    Hory
    Massive
    Strata-bound
    Sulfide
    Using
    Zlaté
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    31. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012