Record details

Title
    The corridor of Ervěnice (EC - Seestadt corridor). The construction and consolidation of the earth dump body in variable stability conditions in the mining areas of the quarries "Jan Šverma" and "Czech Army" - Part 1
Other titles
    Ervěnický koridor - zakládání a konsolidace sypaného zemního tělesa za proměnlivých stabilitních podmínek v dobývacích prostorech lomů Jan Šverma a velkolomu Čs. armády - 1. část