Record details

Title
    The course of transformation in marginal rural regioins: The basin of middle Dyje river - a case study
Author
    Koutný, Radomír
    Mikulík, Oldřich
    Nováček, Vítězslav
    Vaishar, Antonín
    Zapletalová, Jana
Editor
    Munzar, J.
    Vaishar, A.
Conference
    Rural geography and environment (15.09.1997-19.09.1997 : Valtice, Česká republika)
Language
    anglicky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Notes
    Rozsah: 135-142 s.
Keyword
    Basin
    Case
    Course
    Dyje
    Marginal
    Middle
    Regioins
    River
    Rural
    Study
    Transformation
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012