Record details

Title
    The disastrous Calabro-Messinese 1908 earthquake: the 100-year anniversary
Author
    Kozák, Jan
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Geologija
Vol./nr.
    Roč. 50, č. 3
Pages
    s. 170-175
Year
    2008
Notes
    Překlad názvu: Ničivé Kalábro-Messinské zemětřesení v r. 1908: stoleté výročí
    Rozsah: 6 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Subject category
    1908 Calabrian earthquake
    seismicity of the Messina Strait
    significant historical earthquakes
Keyword
    100-year
    1908
    Anniversary
    Calabro-Messinese
    Disastrous
    Earthquake
Abstract (in czech)
   Jsou zmíněna čtyří význačná zemwtřesení z oblasti Evropy a USA. Pozornost je soustředěna na ničivé Kalábrijské zemětřesení z 28. prosince 1908, jemuž padlo za oběť 100 000 obyvatel. Stručně jsou načrtnuty příčiny vysoké úrovně seismické aktivity Kalábro-Mesinské oblasti v souladu s teorií deskové tektoniky a kontinentálního driftu.
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013