Record details

Title
    The earliest brachiopod bryozoan dominated community in the Ordovician of peri-Gondwana and its ancestors: a case study from the Klabava Formation (Arenigian) of the Barrandian, Bohemia
Statement of responsibility
    Michal Mergl
Other titles
    Nejstarší společenstvo s dominantními mechovkami a brachiopody v ordoviku peri-Gondwany a jeho předchůdci: příklad z klabavského souvrství (arenig) Barrandienu, Čechy
Author
    Mergl, Michal, 1959-
Language
    anglicky
Source title - serial
    Journal of the Czech Geological Society
Vol./nr.
    Vol. 49, no. 3-4
Pages
    p. 127-136
Year
    2004
Notes
    4 obr., 2 fot.
    Bibliografie na s. 135-136
    České resumé
    il.
    Zkr. název ser.: J. Czech geol. Soc.
Classfication no.
    562/569
Subject group
    arenig
    Barrandien
    Brachiopoda
    Bryozoa
    Gondwana
    Hyolithes
    ordovik-spodní
    paleontologie
    paleoprostředí
    pánev sedimentační
    pražská pánev
    prostředí litorální
    tafonomie
    taxonomie
Geographical name
    ČR-Čechy
    Ejpovice (Rokycany, Rokycany)
    Rokycany
Keyword
    Ancestors
    Arenigian
    Barrandian
    Bohemia
    Brachiopod
    Bryozoan
    Case
    Community
    Dominated
    Earliest
    Formation
    Klabava
    Ordovician
    Peri-Gondwana
    Study
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    30. 3. 2006
Import date
    8. 8. 2012