Record details

Title
    The earliest dalmanitiid trilobites from Bohemia
Statement of responsibility
    Petr Budil
Author
    Budil, Petr, 1969-
Language
    anglicky
Source title - serial
    Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey)
Vol./nr.
    Vol. 70, no. 1
Pages
    p. 57-60
Year
    1995
Notes
    1 obr., 1 pl., 9 bibl.
    České resumé
    Zkr. název ser.: Věst. Čes. geol. Úst. (Bull. Czech geol. Surv.)
Subject group
    arenig
    Barrandien
    llanvirn
    nový taxon
    ordovik
    popis taxonů
    Trilobita
Subject category
    klabavské souvrství
    Phacopida
Geographical name
    ČR-Čechy
    Klabava
    Rokycany
Keyword
    Bohemia
    Dalmanitiid
    Earliest
    Trilobites
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012