Record details

Title
    The effect of mechanical activation on the thermal decomposition of chalcopyrite
Statement of responsibility
    Peter Baláž, Klára Tkáčová, J. G. Avvakumov
Author
    Avvakumov, J. G.
    Baláž, Peter
    Tkáčová, Klára
Language
    anglicky
Source title - serial
    Journal of thermal analysis
Vol./nr.
    Roč. 35, č. 5
Pages
    s. 1325-1330
Year
    1989
Notes
    Časopis pod sign. 4 B 45 vyřazen v r. 1999
    Zkr. název ser.: J. therm. Anal. (Budapest)
Subject group
    DTA (diferenčně-termické analýzy)
    metoda termická
    metody termické
    minerály
Geographical name
    ČSFR-Slovensko
    Slovinky
Keyword
    Activation
    Chalcopyrite
    Decomposition
    Effect
    Mechanical
    Thermal
Abstract (in czech)
   Jsou uvedeny experimentální výsledky vlivu mechanické aktivace (roztírání) na tepelný rozklad chalkopyritu při diferenčně-termické analýze.Teplota 821 K endotermické reakce beta-chalkopyritu se sníží optimální aktivací na 763 K a snižuje se i aktivační energie. Tento jev je vysvětlován tak, že jemné roztírání změní strukturu a povrchové vlastnosti minerálu.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012