Record details

Title
    The effect of the storage time of the matrix precursor on the mechanical properties of the fiber composite
Author
    Balík, Karel
    Rýglová, Šárka
    Sucharda, Zbyněk
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Ceramics - Silikáty
Vol./nr.
    Roč. 51, č. 2
Pages
    s. 89-93
Year
    2007
Notes
    Projekt: FT-TA3/131, GA MPO
    Překlad názvu: Vliv skladování pryskyřic na mechanické vlastnosti vláknových kompozitů
    Rozsah: 5 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Subject category
    curing process
    polysiloxane resins
    storage time
Keyword
    Composite
    Effect
    Fiber
    Matrix
    Mechanical
    Precursor
    Properties
    Storage
    Time
Abstract (in czech)
   Byl studován vliv teploty a expozice polysiloxanových matric M130 a M901, používaných při přípravu vláknových kompozitů, na výsledné mechanické vlastnosti kompozitů.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012