Record details

Title
    The effective altitude range of the ionospheric Alfvén resonator studied by high-altitude EISCAT measurements
Author
    Bösinger, T.
    Feygin, F. Z.
    Mursula, K.
    Prikner, Karel
    Raita, T.
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics
Vol./nr.
    Roč. 69, č. 14
Pages
    s. 1657-1667
Year
    2007
Notes
    Projekt: HPRI200100132, EU, R, XE
    Překlad názvu: Efektivni výšková oblast ionosférického Alfvénova rezonátoru studovaná za pomoci vysokovýškových měření systému EISCAT
    Rozsah: 11 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Subject category
    EISCAT data
    ionospheric Alfvén resonator
    subauroral Pc1 pulsations
Keyword
    Alfvén
    Altitude
    Effective
    EISCAT
    High-altitude
    Ionospheric
    Measurements
    Range
    Resonator
    Studied
Abstract (in czech)
   Ke studiu ionosférického Alfvénova rezonátoru (IAR) generujícího odezvu signálu Pc1 pulzací na zemském povrchu byly použity výškové profily charakteristik ionosférického plazmatu získané z měření radarového systému EISCAT.
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013