Record details

Title
    The effects of small metal additions (Co, Cu, Ga, Mn, Al, Bi, Sn) on the magnetocaloric properties of the Gd5Ge2Si2 alloy
Author
    Fu, A.
    Karapetrova, J.
    Kletetschka, Günther
    Lufaso, M. W.
    Mikula, V.
    Provenzano, V.
    Shapiro, A. J.
    Shull, R. D.
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Journal of Applied Physics
Vol./nr.
    Roč. 99, č. 8
Pages
    s. 8-8
Year
    2006
Notes
    Překlad názvu: Effekt malých kovových příměsí (Co, Cu, Ga, Mn, Al, Bi, Sn)na magnetokalorické vlastnosti u Gd5Ge2Si2 směsí
    Rozsah: 1 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    (Co, Cu, Ga, Mn, Al, Bi, Sn) additions
    Cryogenic properties
    magnetocaloric
Keyword
    Additions
    Al
    Alloy
    Bi
    Cu
    Effects
    Ga
    Gd5Ge2Si2
    Magnetocaloric
    Metal
    Mn
    Properties
    Small
    Sn
Abstract (in czech)
   Přidání Cu, Ga, Mn, a Al úplně eliminovalo velké hysterézní ztráty přítomné v čistých Gd5Ge2Si2 směsech mezi 275 a 305K, rozšířilo magnetickou entropickou změnu delta Sm anomalie a posunulo anomalii z 275 K na 305K.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012