Record details

Title
    The fabric development and mode of flow in highly crystalline lava extrusions - combined field evidence and AMS analogue modeling data
Statement of responsibility
    Prokop Závada, Karel Schulmann, Zuzana Kratinová, Ondrej Lexa, Vladimír Kusbach, František Hrouda, Jakub Haloda and Patricie Týcová
Author
    Haloda, Jakub
    Hrouda, František
    Kratinová, Zuzana
    Kusbach, Vladimír
    Lexa, Ondrej
    Schulmann, Karel
    Týcová, Patricie
    Závada, Prokop
Language
    anglicky
Source title - monograph
    CzechTec 07 : 5th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group (CETeG) & 12th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group (ČTS) : April 11-14, 2007, Teplá, Czech Republic : proceedings and excursion guide
Pages
    s. 100-101
Notes
    Obsahuje bibliografické odkazy
Classfication no.
    061.3
    55(1)
    551.2
Conspectus category
    55
Subject group
    aktualismus
    anizotropie
    dynamika
    konference
    magnetická susceptibilita
    modelování
    sanidin
    strukturní doména
    studie experimentální
    terciér
    trachyt
    vmístění
    vnitřní stavba
    vulkanický dóm
    vulkanity Českého středohoří
    zonálnost
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Hradiště (Teplice, Teplice)
Keyword
    AMS
    Analogue
    Combined
    Crystalline
    Data
    Development
    Evidence
    Extrusions
    Fabric
    Field
    Flow
    Highly
    Lava
    Mode
    Modeling
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012