Record details

Title
    The first compression fossils of Spencerites (Scott) emend., and its isospores, from the Bolsovian (Pennsylvanian) of the Kladno-Rakovník and Radnice basins, Czech Republic
Other titles
    První nálezy kompresně ztlačených fosílií rodu Spencerisporites (Scott) emend. a jejich izospóry z bolsovu (Pennsylvanian) kladensko-rakovnické a radnické pánve, Česká republika.
Author
    Bek, Jiří
    Drábková, Jana
    Opluštil, Stanislav
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Review of Palaeobotany and Palynology
Vol./nr.
    Roč. 130, č. 1-4
Pages
    29
Year
    2004
Thesaurus term
    Lycophyta, In situ spores, Isospores, Spencerites, Spencerisporites, Pennsylvanian
Keyword
    Basins
    Bolsovian
    Compression
    Czech
    Emend
    First
    Fossils
    Isospores
    Kladno-Rakovník
    Pennsylvanian
    Radnice
    Republic
    Scott
    Spencerites
Abstract (in czech)
   Z bolsovu kladensko-rakovnické a radnické pánve České republiky je prvně popsáno 60 kompresně ztlačených vegetativních částí a fertilních zón Spencerites (Scott) emend.. Spencerites je reinterpretován jako pseudobylinná, opakovaně (minimálně třikrát) dichotomicky se větvící lykopsidní rostlina s apikálními fertilními zónami. Vegetativní prýty jsou popsány poprvé. Jsou navrženy dva nové druhy: Spencerites havlenae and Spencerites chaloneri. Tyto druhy jsou si morfologicky všeobecně podobné, a mohou být rozlišeny především na základě jejich izospór. Izospóry Spencerisporites radiatus Felix and Parks, 1959 emend. byly izolovány ze Spencerites havlenae a izospóry Spencerisporites striatus sp. nov. ze Spencerites chaloneri. Pro generické diagnózy Spencerites a Spencerisporites a rodovou diagnózu Spencerisporites striatus sp. nov. jsou navrženy emendace.
Abstract (in english)
   Nearly 60 compression fossils of the vegetative stems and fertile zones of Spencerites (Scott) emend. are described from the Bolsovian of the Kladno-Rakovník and Radnice basins in the Czech Republic. Spencerites is re-interpreted as a pseudoherbaceous, repeatedly (minimum three times) dichotomously-branching, lycopsid with fertile apical zones. Vegetative stems are described for the first time. Two new species are proposed: Spencerites havlenae and Spencerites chaloneri. They are generally similar morphologically, and can be distinguished mainly by their isospores. Spencerisporites radiatus Felix and Parks, 1959 emend. isospores were isolated from Spencerites havlenae and Spencerisporites striatus sp. nov. from Spencerites chaloneri. Emendations are proposed for the generic diagnoses of Spencerites and Spencerisporites, and the specific diagnosis of Spencerisporites radiatus.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014