Record details

Title
    The first experience and results in the application of the GMS-92 Geomechanical Monitoring System at the Doubrava Colliery, the Ostrava-Karviná Coalfield (the Czech Republic)
Statement of responsibility
    J. Moravec = T. Pitterman = J. Sládek
Author
    Moravec, J.
    Pitterman, T.
    Sládek, J.
Language
    anglicky
Source title - serial
    Acta montana. Series A, Geodynamics
Vol./nr.
    No. 6(95)
Pages
    p. 73-82
Year
    1995
Notes
    6 obr., 1 tab., 4 bibl.
    Zkr. název ser.: Acta montana (Praha), Ser. A.
Subject group
    hornoslezská pánev
    monitoring
    sedimenty klastické
    těžba podzemní
    uhelná sloj
    vlastnosti mechanické
Subject category
    monitorování
Geographical name
    ČR-Morava
    Doubrava (Karviná)
Keyword
    Application
    Coalfield
    Colliery
    Czech
    Doubrava
    Experience
    First
    Geomechanical
    GMS-92
    Monitoring
    Ostrava-Karviná
    Republic
    Results
    System
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    8. 7. 2008
Import date
    8. 8. 2012