Record details

Title
    The fossil record of Cupressaceae s. lat.
Other titles
    Fosilní Cupressaceae
Author
    Hill, Robert S.
    Kvaček, Jiří
    Kvaček, Zlatko
    Rothwel, G.W.
    Stockey, Ruth A.
Language
    anglicky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Year
    2005
Source title - monograph
    A monograph of Cupressaceae and Sciadopitys
Thesaurus term
    Cupressaceae
    fossil record
    Sciadopitys
Keyword
    Cupressaceae
    Fossil
    Lat
    Record
Abstract (in czech)
   Jsou uvedeni všichni významní fosilní zástupci čeledi Cupressaceae včetně jejich nejdůležitějších znaků a výskytu.
Abstract (in english)
   All most important fossil representatives of the Cupressaceae and the Sciadopityaceae are described including their most important characters and occurrence.
Contributor
    Národní muzeum Praha
Contributor code
    NM
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012