Record details

Title
    The geodynamics of landforms hazard processes
Statement of responsibility
    Jan Kalvoda
Other titles
    Dynamika procesů geomorfologických ohrožení
Author
    Kalvoda, Jan
Language
    anglicky
Source title - serial
    Acta Universitatis Carolinae. Geographica
Vol./nr.
    Vol. 31, no. 2
Pages
    p. 7-32
Year
    1996
Notes
    12 fot., 4 s.bibl.
    České resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geogr.
Subject group
    dynamika
    katastrofismus
    zvětrávání mechanické
    zvětrávání selektivní
Geographical name
    ČR
    Svět
Keyword
    Geodynamics
    Hazard
    Landforms
    Processes
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    13. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012