Record details

Title
    The high-pressure granulites of the Zlote unit: Sm-Nd and single grain U-Pb zircon ages from the Rychleby Mts.
Statement of responsibility
    Ulrich Lange, Michael Bröcker, E. Trapp
Author
    Bröcker, Michael
    Lange, Ulrich
    Trapp, E.
Language
    anglicky
Source title - serial
    Journal of the Czech Geological Society
Vol./nr.
    Vol. 48, no. 1-2
Pages
    p. 86
Year
    2003
Notes
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: J. Czech geol. Soc.
Subject group
    datování Sm/Nd
    datování U/Pb
    geologie regionální
    granulit
    krystalinikum
    metamorfóza vysokotlaká
    orlicko-sněžnické krystalinikum
    vrásnění variské
    zirkon
Geographical name
    ČR-Morava
    Polsko - jihozápad
    Rychlebské hory
Keyword
    Ages
    Grain
    Granulites
    High-pressure
    Mts
    Rychleby
    Single
    Sm-Nd
    U-Pb
    Unit
    Zircon
    Zlote
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    6. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012