Record details

Title
    The ichnogenus Asteriacites: paleoenvironmental trends
Statement of responsibility
    Radek Mikuláš
Author
    Mikuláš, Radek
Language
    anglicky
Source title - serial
    Věstník Českého geologického ústavu
Vol./nr.
    Roč. 67, č. 6
Pages
    s. 423-433
Year
    1992
Notes
    2 obr.,1 tab., 5 bibl.
    České resumé
    Zkr. název ser.: Věst. Čes. geol. Úst.
Subject group
    ekologie
    mesozoikum
    paleoichnologie
    paleozoikum
    recent
    sedimenty mělkovodní mořské
    terciér
    trace fossils
Subject category
    Asteriacites
Geographical name
    Svět
Keyword
    Asteriacites
    Ichnogenus
    Paleoenvironmental
    Trends
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    4. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012