Record details

Title
    The impact of excluded factors on the transmissivity values of crystalline units of the Českomoravská vysočina
Other titles
    Zhodnocení vlivu vybraných faktorů na výši transmisivity hornin krystalinika v jv. části Českomoravské vysočiny