Record details

Title
    The implication of green algae (Chlorophyta) for palaeoecological reconstruction of the Holocene lagoon system in the Tramandaí Lagoon region, Rio Grande do Sul, Brazil
Statement of responsibility
    Svetlana Medeanic, Vlasta Jankovská, Sérgio R. Dillenburg
Author
    Dillenburg, Sérgio R.
    Jankovská, Vlasta, 1942-
    Medeanic, Svetlana
Language
    anglicky
Source title - serial
    Acta palaeobotanica
Vol./nr.
    Vol. 43, no. 1
Pages
    p. 113-123
Year
    2003
Notes
    3 obr., 1 pl.
    Anglické resumé
    Bibliografie na s. 119-120
    il.
    Zkr. název ser.: Acta palaeobot. (Kraków)
Classfication no.
    56
Conspectus category
    56
Subject group
    Algophytae
    datování C14
    holocén
    laguna
    paleoekologie
    paleoprostředí
    palynologie
    plošina pobřežní
    změna mořské hladiny
Geographical name
    Brazílie-Rio Grande do Sul
Keyword
    Algae
    Brazil
    Chlorophyta
    Do
    Grande
    Green
    Holocene
    Implication
    Lagoon
    Palaeoecological
    Reconstruction
    Region
    Rio
    Sul
    System
    Tramandaí
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    13. 1. 2009
Import date
    8. 8. 2012