Record details

Title
    The influence of acid rain on surface water. Modelling the development of a catchment in western Bohemia
Other titles
    Vliv kyselého deště na povrchové vody : Modelování vývoje minulosti a budoucnosti povodí Lysina ve Slavkovském lese