Record details

Title
    The influence of river network arrangement on values of geotectonic indices (on the example of the Oslava River basin)
Statement of responsibility
    Michal Bíl, Zdeněk Máčka
Other titles
    Vliv uspořádání říční sítě na hodnoty geotektonických indexů (na příkladu povodí Oslavy)
Author
    Bíl, Michal
    Máčka, Zdeněk
Language
    anglicky
Source title - serial
    Moravian geographical reports
Vol./nr.
    Vol. 7, no. 1
Pages
    p. 13-17
Year
    1999
Notes
    7 obr.
    České resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Morav. geogr. Rep.
Classfication no.
    551.3
    556
Conspectus category
    55
    556
Subject group
    kontrola tektonická
    metoda matematická
    neotektonika
    orientace
    povodí
    řeka
    říční síť
    spád řeky
Geographical name
    Morava (Česko)
    Oslava (řeka)
Keyword
    Arrangement
    Basin
    Example
    Geotectonic
    Indices
    Influence
    Network
    Oslava
    River
    Values
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    14. 10. 2008
Import date
    8. 8. 2012