Record details

Title
    The influence of shape-forming factors on fold morphology in the Krkonoše crystalline complex
Statement of responsibility
    Jiří Plamínek
Other titles
    Vliv tvarotvorných faktorů na morfologii vrás v krkonošském krystaliniku
Author
    Plamínek, Jiří
Language
    anglicky
Source title - serial
    Časopis pro mineralogii a geologii
Vol./nr.
    Vol. 35, no. 2
Pages
    s. 197-202
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Čas. Mineral. Geol.
Subject group
    analýza tektonická
    krkonošsko-jizerské krystalinikum
    model matematický
    statistické charakteristiky
    vrása
Geographical name
    ČSFR-Čechy
Keyword
    Complex
    Crystalline
    Factors
    Fold
    Influence
    Krkonoše
    Morphology
    Shape-forming
Abstract (in czech)
   Proměřením tvaru 8681 vrás krkonošského krystalinika autor zjistil úzkou souvislost mezi sevřeností vrás a kompetencí vrásněných hornin. Sevřenost vrás souvisí také s relativní prostorovou orientací vrás. Symetrie vrás je nerostoucí funkcí jejich sevřenosti, kdežto angularita vrás se projevuje jako neklesající funkce sevřenosti. Těsné vztahy existují mezi angularitou vrás a petrografickým složením a anizotropií vrásněných hornin. Anizotropie, daná hustotou foliace, do velké míry rozhoduje o výběru morfologie vrás mezi "oblou" a "zalomenou".
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012