Record details

Title
    The interesting geomorphological localities of the northern part of the Žofínská Mountains
Statement of responsibility
    Jiří Rypl
Author
    Rypl, Jiří, 1967-
Language
    anglicky
Source title - monograph
    Geomorfologický sborník 5 : sborník abstraktů : stav geomorfologických výzkumů v roce 2006 : sborník abstraktů z mezinárodního semináře (Olomouc 10.-12.4.2006)
Pages
    s. 57
Notes
    Nemáme ve fondu - ke zpracování zapůjčila Dr. E. Břízová
Classfication no.
    061.3
    55(1)
    551.4
Conspectus category
    55
Subject group
    denudace
    eroze
    geologie dynamická
    geomorfologie
    granit biotitický
    konference
    kvartér
    kvartér denudačních oblastí Českého masivu
    moldanubický pluton
    morfostruktura
    periglaciální jevy
    reliéf
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Novohradské hory - Kraví hora
    Novohradské hory - Kuní hora
    Novohradské hory - Vysoká
    Novohradské hory (Česko)
Keyword
    Geomorphological
    Interesting
    Localities
    Mountains
    Northern
    Žofínská
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    15. 4. 2010
Import date
    8. 8. 2012