Record details

Title
    The isopachous and coalification maps of coal bearing molasses in the Czechoslovak part of the Upper Silesian black coal basin
Statement of responsibility
    Marta Adamusová, Miloslav Dopita, Jan Foldyna, Jana Kalendová, Otakar Kumpera, Zdeněk Strakoš
Author
    Adamusová, Marta
    Dopita, Miloslav
    Foldyna, Jan
    Kalendová, Jana
    Kumpera, Otakar, 1932-1996
    Strakoš, Zdeněk
Language
    anglicky
Source title - serial
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hornicko-geologická
Vol./nr.
    Vol. 38, no. 1
Pages
    p. 27-38
Year
    1992
Notes
    27 bibl., 4 obr. + 4
    České resumé
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň. (Ostrava), Ř.horn.-geol.
Subject group
    hornoslezská pánev
    karbon-svrchní
    ložiska pevných paliv
    mapa ložisková
    molasa
    uhelná sloj
    uhlí černé
Subject category
    mapa izopach
    ostravsko-karvinská pánev
Geographical name
    ČR-Morava
Keyword
    Basin
    Bearing
    Black
    Coal
    Coalification
    Czechoslovak
    Isopachous
    Maps
    Molasses
    Silesian
    Upper
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012