Record details

Title
    The leaching behaviour of lead metallurgical slag in high-molecular-weight (HMW) organic solutions
Other titles
    Vyluhování odpadů z metalurgie olova v organických roztocích o vysoké molekulové hmotnosti
Author
    Ettler, Vojtěch
    Hruška, Jakub
    Jehlička, J.
    Mašek, V.
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Mineralogical Magazine
Vol./nr.
    Roč. 69, č. 5
Pages
    11
Year
    2005
Thesaurus term
    humic substances, hydrous oxides, heavy metals, iron-oxides, mobilization, adsorption, speciation, acidity, matter, waters
Keyword
    Behaviour
    High-molecular-weight
    HMW
    Leaching
    Lead
    Metallurgical
    Organic
    Slag
    Solutions
Abstract (in czech)
   Byla studována reaktivita primárních Pb metalurgických odpadů v roztocích vysokomolekulárních organických sloučenin za účelem stanovení procesů uvolňování a přeměny kovů a metaloidních kontaminantů (Pb, Zn, Cu, As)v prostředí podobném půdám. Odpady byly podrobeny 112 dennímu vsádkovému experimentu v rozcích fulvokyselin ze Suwannee river a rešelinné vody (podobné koncentrace okolo 50 mg/L DOC). Ve výluhu byly stanoveny sekundární fáze (SEM/EDS, Ramanova mikrospektrometrie) a modelem MINTEQA2 stanovena speciace rozpustných složek. Kovy a As byly uvolňovány ve velkých množstvích v počátečních fázích experimentu. V porovnání s ostatními kontaminanty, Zn byl více mobilní a byl adsorbován na HFO/FO pouze při pH>7.
Abstract (in english)
   The reactivity of primary Pb metallurgical slags in high-molecular-weight (HMW) organic solutions has been studied in order to determine the processes of release and attenuation of metal and metalloid contaminants (Pb, Zn, Cu, As) in 'soil-like' environments. Slag was submitted to a 112-day batch leaching experiment in Suwannee River fulvic acid solution and peat water (similar to 50 mg DOC l(-1)). The leaching was coupled with investigation of the secondary phases (SEM/EDS, Raman microspectrometry) and thermodynamic speciation-solubility modelling using MINTEQA2. Metals and As are released in large amounts during the early stage of the experiment Compared to other contaminants, Zn exhibits more pronounced mobility and is adsorbed on HFO/FO only at pH >7.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014