Record details

Title
    The main rock sources of magnetic anomalies defined by petrophysical and petrological study on the example of Bohemian Massif
Statement of responsibility
    Naděžda Šťovíčková
Author
    Šťovíčková, Naděžda
Language
    anglicky
Source title - monograph
    29th International Geological Congress, Kyoto Japan, 24 August-3 September 1992. Abstract Volume 2/3
Pages
    s. 590
Notes
    1 obr.
Subject group
    anomálie
    Český masiv
    hlubinná stavba
    IGC
    magnetometrie
    mapa geofyzikální
    Mezinárodní geologický kongres
    petrofyzika
    struktura vulkano-tektonická
    vlastnosti magnetické
Geographical name
    Česká republika
Keyword
    Anomalies
    Bohemian
    Defined
    Example
    Magnetic
    Main
    Massif
    Petrological
    Petrophysical
    Rock
    Sources
    Study
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    22. 7. 2008
Import date
    8. 8. 2012