Record details

Title
    The metamorphic zonal pattern in the Moldanubicum of the NW part of the Šumava Mts., Královský hvozd unit
Statement of responsibility
    Zdeněk Vejnar
Author
    Vejnar, Zdeněk
Language
    anglicky
Source title - serial
    Věstník Ústředního ústavu geologického
Vol./nr.
    Roč. 66, č. 3
Pages
    s. 129-140
Year
    1991
Notes
    7 obr.
    Zkr. název ser.: Věst. Ústř. Úst. geol.
Subject group
    geochronologie
    kontaktní metamorfóza
    metamorfismus
    metamorfóza regionální
    silikáty
    šumavské moldanubikum
    zónografie
Geographical name
    ČSFR-Čechy
Keyword
    Hvozd
    Královský
    Metamorphic
    Moldanubicum
    Mts
    NW
    Pattern
    Šumava
    Unit
    Zonal
Abstract (in czech)
   Nejstarší stádium metamorfního vývoje má středotlaký charakter s prográdním uspořádáním metamorfních zón, navzájem oddělených izográdami staurolitu, kyanitu a sillimanitu I. Druhé stádium se uplatnilo za podmínek nízkých tlaků, prográdní zóny tohoto stádia jsou charakterizovány přítomností K-živce a cordieritu. V hlubších úrovních těchto zón se se stoupající intenzitou uplatňuje metatexe. Třetí stádium má kontaktní charakter a je provázeno krystalizací andalusitu, cordieritu II a prizmatického sillimanitu III. Čtvrté stádium je prezentováno regresní krystalizací chloritu a muskovitu. Publikovaná K-Ar ze slíd se pohybují kolem hodnoty 330 mil. let, která je interpretována jako minimální stáří druhého stádia regionální metamorfózy
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012