Record details

Title
    The mineralogical research of manganese-phosphate crusts in the region of Hodušín-Božetice at Milevsko
Statement of responsibility
    Miroslav Brož, Miloslava Kovářová, Zdeněk Losos, Marcela Linhartová and Václav Vávra
Author
    Brož, Miroslav
    Kovářová, Miloslava
    Linhartová, Marcela
    Losos, Zdeněk, 1962-
    Vávra, Václav, 1971-
Language
    anglicky
Source title - serial
    Acta geodynamica et geomaterialia
Vol./nr.
    Vol. 4, no. 2
Pages
    p. 43-55
Year
    146
Notes
    3 obr., 3 fot., 9 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Acta geodyn. geomater.
Classfication no.
    549
Conspectus category
    549
Subject group
    apatit
    chemismus hornin
    chemismus minerálů
    difrakce rentgenová
    fosforečnany
    katodoluminiscence
    kůra zvětrávací
    mangan
    moldanubikum
    oxidy
    spektrometrie IR
Geographical name
    Božetice (Písek, Milevsko)
    Čechy (Česko)
    Hodušín (Tábor, Tábor)
Keyword
    Crusts
    Hodušín-Božetice
    Manganese-phosphate
    Milevsko
    Mineralogical
    Region
    Research
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012