Record details

Title
    The oldest (Late Valanginian) Crioceratitinae (heteromorphic ammonoids) from the Central Western Carpathians (Slovakia)
Statement of responsibility
    Zdeněk Vašíček
Author
    Vašíček, Zdeněk, 1937-
Language
    anglicky
Source title - serial
    Geologica carpathica
Vol./nr.
    Vol. 56, no. 3
Pages
    p. 245-254
Year
    2005
Notes
    2 obr., 2 pl.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. carpath.
Classfication no.
    562/569
Subject group
    Ammonoidea
    křída-spodní
    lom
    paleontologie
    popis taxonů
    profil odkryvu
    schránky
    taxon heteromorfní
    Západní Karpaty
Geographical name
    Slovensko
Keyword
    Ammonoids
    Carpathians
    Central
    Crioceratitinae
    Heteromorphic
    Late
    Oldest
    Slovakia
    Valanginian
    Western
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    31. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012