Record details

Title
    The oldest description and illustration of muscle scars in platyceratid gastropods, published by Daniel Oehlert in 1883
Statement of responsibility
    Radvan J. Horný
Author
    Horný, Radvan, 1932-
Language
    anglicky
Source title - serial
    Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná
Vol./nr.
    Vol. 173, no. 1-4
Pages
    p. 59-64
Year
    2004
Notes
    1 obr., 7 fot., 1 pl.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Čas. Nár. Muz., Ř. přírodověd.
Classfication no.
    069
    50(091)
    562/569
Conspectus category
    069
Subject group
    bibliografie
    biografie
    biografie - Oehlert, Daniel
    devon-spodní
    Gastropoda
    historie geologie
    Mollusca
    muzeum
    paleontologie
    paleopatologie
    predace
    sbírka
    taxonomie
Geographical name
    Francie
    Mayenne (Francie)
Keyword
    1883
    Daniel
    Description
    Gastropods
    Illustration
    Muscle
    Oehlert
    Oldest
    Platyceratid
    Published
    Scars
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012